تکنیک‌ طلایی حسین احمدی در مورد تند خوانی

حسین احمدی مشاور برتر تحصیلی حسین احمدی مشاور برتر تحصیلی

تند‌خوانی مهارتی است که به د‌انش‌آموزان کمک می‌کند‌ تابتوانند‌ د‌ر زمان کمتر،مطالب ببیشتری بخوانند‌ اما قبل از اینکه به فنون تند‌خوانی حسین احمدی اشاره کنیم، بهتر است عاد‌ت‌های غلطی که باعث کند‌خوانی می‌شوند‌ را بشناسید‌ و با برطرف کرد‌ن آن‌ها زمینه‌ی لازم برای یاد‌گیری فنون مطالعه ‌ی سریع د‌ر خود‌ را ایجاد ‌کنید‌.مطمئن باشید‌ با برطرف کرد‌ن این عاد‌ت‌های غلط، علاوه بر تند‌خوانی،کیفیت مطالعه وقد‌رت یاد‌گیریتان افزایش می‌یابد‌ *ترس از د‌رک کم مطلب بسیاری از افراد کندخوان گمان میکنند کند خواندن باعث درک بهتر میشود اما این عقیده اشتباه است. برای ترک این عادت، واژه خوانی را کنار بگذارید و عبارت خوانی را جایگزین آن کنید. *خواند‌ن با صد‌ای بلند‌ بعضی ها فکر میکنند با بلندخواندن بهتر میفهمند در حالیکه این تفکر مانع تندخوانی است، ضمن اینکه مزاحمتهایی نیز برای دیگران ایجاد میکند. به یاد داشته باشید مکث کردن روی کلمه های چند هجایی، برگشت به عقب و بلندخوانی، سه عادت بد خواندن هستند. *زیرلب خوانی زیرلب خوانی عبارت است از زمزمهی جمله ها به طوریکه صدای خواندنتان را خودتان بشنوید. حرکت دادن لب هنگام خواندن نیز حالتی از زیر لب خوانی است. این عادت غلط نیز مانع تندخوانی است، چراکه در این ساعت حداکثر سرعت مطالعه ی شما متناسب با سرعت حرف زدن است. برای مطالعه با سرعت زیاد و درک بالا باید بی صدا بخوانید، یعنی بین نگاه و مغز رابطه ی مستقیم برقرار کنید. یک تندخوان نیازی به شنیدن کلمه ها برای درک معنا ندارد. *تلفظ وتکرارکلمه‌ها د‌ر ذهن در این حالت لبها بی حرکت هستند ولی کلمه ها در ذهن تکرار میشوند. برای ترک این عادت در هنگام خواندن با مجسم کردن صحنه یا تصویر آنچه انجام میشود، ذهن خود را مشغول کنید. استفاد‌ه‌ی ناد‌رست ازراهنما به کار بردن انگشت، مداد یا هر وسیله ی دیگر اگر موجب توقف و کندخواندن شما شود، نادرست است، ولی اگر سرعت حرکت انگشت یا مداد زیاد شود و چشمها تابع حرکت دست باشند، آنگاه دیگر مانع محسوب نمیشوند. *مید‌ان د‌ید‌ محد‌ود‌ یکی از موانع تندخوانی این است که با یک کانون دید محدود مطالعه کنید، چون چشمهایتان را عادت داده اید که هر بار فقط یکی، دو کلمه را ببینید و این سرعت شما را به شدت کم میکند. یک خواننده ی ماهر اجازه نمیدهد چشمهایش بیش از یک لحظه روی چند کلمه یا نشانه مکث کند. بهترین توصیه این است که برای دیدن بیش از یک کلمه در هر بار باید از حرکت دادن سر جلوگیری کنید و فقط چشمهایتان را حرکت دهید. سطحی‌خوانی اولین قدم در تندخوانی، سطحی خوانی برای یافتن منظور اصلی نویسنده است. برای انجام بهتر این کار باید سرعت خواندنتان را افزایش دهید و به فهرست مطالب و عناوین اصلی و فرعی توجه کنید و با مرور اجمالی، متوجه اصل مطالب آن شوید. *اعتماد‌ به نفس همان گونه که قبلا گفته شد، یکی از موانع تندخوانی برگشت به عقب و دوبارهخوانی است. یک تندخوان ماهر باید اعتماد به نفس داشته باشد و به یک بار خواندن اکتفا کند. شما باید بدانید دوباره خوانی هیچ تاثیری روی فهم مطلب ندارد و فقط باعث فشار آوردن به چشمها و خستگی آنها میشود. *افزایش مید‌ان د‌ید‌ شما باید عادت کنید به جای تک تک کلمه ها مجموعه ای از کلمه ها را ببینید. به این ترتیب چشمهایتان در یک سطر توقف های کمتری خواهد داشت. با تمرین میتوانید وسعت دید خود را تا حد دیدن بیش از پنج کلمه در هر توقف گسترش دهید. *تمرکز یکی از عواملی که تندخوانی را تقویت میکند، تمرکز است؛ بنابراین، باید با بهره گیری از تکنیک های تمرکز حواس افکار خود را متمرکز کنید. *نکته برد‌اری در تندخوانی از روشهای معمولی نت برداری و یادداشت برداری استفاده نمیشود، برای اینکه وقتگیر است ولی نکته برداری کارآمد، مفید و فرآیندی گزینشی است. در این فرآیند باید کلمه هایی یادداشت شوند که حجم زیادی از اطالعات را به ذهن بیاورند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به حسین احمدیمی باشد.
طراحی و پیاده سازیماهان تکنولوژی

popup-far

مشاوره کنکور

برای مشاوره تخصصی کنکور با اساتید گیلنا فرم زیر را پرکنید.ما با شما تماس می گیریم

Invalid Input

Invalid Input

Search