موتور وجود خود را با روش های حسین احمدی روشن کنید (قسمت اول)

حسین احمدی مشاور برتر تحصیلی حسین احمدی مشاور برتر تحصیلی

من حسین احمدی می گویم که هدف و مقصود در زندگی مانند موتوری است که به ما نیرو میبخشد. این موتور بیشتر اوقات خاموش است. شما هم میتوانید مانند افراد موفق، به روشنی هدفهای خود را در کار و زندگی تعیین کنید و برای رسیدن به آن، طرح و نقشه ای بریزید و اجرا کنید. بدین ترتیب هر روز میدانید چه کارهایی باید انجام دهید. بر پایه ی هدفهای خود برنامه ی ماهیانه و سالیانه طراحی و همه ی نیروی خود را روی آن متمرکز کنید. توجه داشته باشید بین اعمالی که برای دستیابی به هدف انجام میشود و کارهایی که برای دلخوشی و تسکین هیجانهای درونی انجام میگیرد، تفاوت زیادی وجود دارد. باید نیروی خود را به کارهایی اختصاص دهید که جزیی از هدفهایتان باشند و گرنه هر چند آن کارها مفید باشند، شما را به مقصد نمی رسانند.یکی از دلایل مهمی که افراد هیچگاه به مقصود نمیرسند آن است که معموال هدف و مقصد روشنی برای خود انتخاب نکرده اند، آموزشهای لازم را برای این کار ندیده اید و رسیدن به هدف را قابل دسترسی نمیدانند. یکی از ویژگیهای افراد موفق این است که بدون اتلاف وقت همه ی نیروی خود را به کار میگیرند تا به هدفشان برسند. کنترل و تقسیم انرژی به طور حتم معنای تقسیم انرژی را در ورزشهایی مانند دو و میدانی، شنا و فوتبال میدانید. یک دونده ی استقامت از ابتدای مسیر باید به نحوی انرژی خود را تقسیم کند نه همه ی آن را در ابتدای حرکت صرف کند و نه در آخر کم بیاورد. این موضوع درباره ی درس خواندن به خصوص کنکور نیز مصداق دارد؛ نباید آن چنان تند بروید که بعدا دچار مشکل شوید و نه آن چنان کند باشید که نتوانید از تواناییهایتان استفاده مطلوب کنید.ممکن است امروز خیلی سرحال باشید و بتوانید زیاد درس بخوانید اما اگر فردا اوضاع به همین شکل نباشد، چه میکنید؟ بنابراین اعتدال بهترین روش است و موفقیت شما در تنظیم یک برنامه ی اعتدالی است عادت‌های مهار نشده * یکی از عادتها و مشغولیت های ذهنی که باعث هدر رفتن انرژی و زمان میشود، تماشای تلویزیون است. عادت به مشاهده ی سریالها و برنامه های مختلف، تنها از نظر زمانی مشکلساز نیستند، بلکه بعد از دیدن یک سریال، اعمال سوژه ی سریال در ذهن شما جریان دارد و تا مدتی ذهن شما را به خود مشغول میکند. * پیگیری اخبار ورزشی، جر و بحثهای قرمز و آبی، خرید روزنامههای ورزشی و مواردی مشابه برای کسی که میخواهد درس بخواند یا کنکوری است، ارزش وقت صرف کردن ندارد. * برخی هنگام مطالعه به صرف تنقلات و خوردنیهای دیگر میپردازند، بعضی زمان مطالعه راه میروند یا با صدای بلند درس میخوانند و.... این عادتها اگر مهار نشوند، باعث افت تواناییهای افراد خواهند شد. اگر واقعا انگیزهای قوی برای درس خواندن و موفقیت دارید، باید بتوانید این عادتها را تحت کنترل خود در آورید و تغییر دهید. افکار مزاحم انسانها در هر زمانی سوژه هایی برای فکر کردن دارند اما محدودیت فرصتها و اولویت مسائل، ما را وادار میکنند در هر زمان به موضوعاتی بیندیشم که مهمتر هستند. بعضی از افکارهایی که در حال حاضر مزاحم تلقی میشوند، در زمان مناسب میتوانند موضوعاتی بسیار مهم باشند. برای مثال، اندیشیدن دانش آموز در مورد آینده و خوشبختی خوب است اما اگر قرار باشد این موضوع در هنگام درس خواندن یا در شرایط کنکور بین سوژه های اصلی ذهن جا بگیرد، فکری مزاحم تلقی خواهد شد.شناسایی افکار و محرکهای مزاحم و غلبه بر آنها، از عوامل مهم و موثر تمرکز حواس و افزایش بازده مطالعه محسوب میشوند.

حسین احمدی

کلیه حقوق این سایت متعلق به حسین احمدیمی باشد.
طراحی و پیاده سازیماهان تکنولوژی

popup-far

مشاوره کنکور

برای مشاوره تخصصی کنکور با اساتید گیلنا فرم زیر را پرکنید.ما با شما تماس می گیریم

Invalid Input

Invalid Input

Search