توصیه های حسین احمدی درباره نیروی درونی

آیا میتوان احتمال موفقیت را تعیین کرد؟

بلی! به شرطی که معلوم باشد چقدر به خودتان اطمینان دارید و چقدر خود را باور کرده اید. شما میتوانید بر اساس ارزیابی های خود از آمادگی های درسی، روانی و با حساب دو دو تا چهارتا، احتمال قبولی و موفقیت خود را در امتحانات یا کنکور تشخیص دهید.

واقعا چقدر خود را باور دارید؟ 

یه گفته حسین احمدی باورها نیاز به تفکر منطقی دارند. اگر از تفکر منطقی برخوردار باشید و واقعیت ها را آنچنان که هست ببینید و بپذیرید راحت تر خواهید بود این بدان معنا نیست که اصلا اضطراب نخواهید داشت، بلکه میتوانید اضطراب خودتان را تعدیل و کنترل کنید. ادامه ی تفکر منطقی، به شکل گیری باورهایی پایدار و پویا منجر میشود. این همه اصرار روی اصلاح نگرش ها، تفکر منطقی و رسیدن به باورهایی در زندگی، بی دلیل نیست. باور کنید! راز قدرت در وجود خودتان است. کسانی که اکسیر وجود خویش را کشف کردند، به نیروی عظیم و بیکران دست یافتند. کسانی هم که هنوز جایگاه این گنج گران بها را نمیدانند همچنان در جست وجوی یافتن آن حیران و سرگردانند. آیا تاکنون برایتان پیش آمده که به طور ناگهانی غوغایی در درونتان پیدا، آرام و قرار از شما سلب و تمام نیرو و توانتان به طرف کسی یا موضوعی کشیده شود؟ معموال برای هر کسی در طول زندگی اش یک یا چند بار از این قبیل حوادث پیش می آید. جالب این است که بیشتر پس از مدتی، این شعله خاموش میشود و فقط از آن اثری باقی میماند. افروخته شدن »آتش درون« آنقدرها هم پیچیده و دشوار نیست. آنچه به مراتب سخت و دشوار است، حفظ و روشن نگه داشتن این شعله است. شاهکاری که انسانهای ارزشمند در پهنای تاریخ بشریت انجام داده اند آن است که این شعله را همیشه روشن نگاه داشته و در پناه نور و گرمای آن، آثاری به یادماندنی از خود به جای گذاشته اند. شما هم چه برای درس خواندن و چه ورود به دانشگاه، و به طور کلی برای موفقیت در همه ی عرصه های زندگی، نیروهای درونیتان را آزاد کنید. احساس قدرت و تسلط باید از درون شما بجوشد وگرنه بهانه های بیرونی زیادی وجود دارند که با آنها موفق نشدنتان را توجیه میکنید. مطمئن باشید که هنوز بسیاری از نیروهای درونیتان را آزاد نکرده اید و توانایی هایتان بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میکنید. شاید با مرور خاطراتتان نمونه هایی از این پدیده را بیابید

قدرت شک ها 

سه نیروی قدرتمند در وجود هر کسی قرار دارد که اراده ی انسان را ضعیف و برای شک ها میدان باز میکند. 1 .مسامحه و تنبلی 2 .ضعف و کسالت روحی 3 .عذر و بهانه تراشی. این سه نیرو چنان به هم گره می خورند که ممکن است به سادگی شما را از انجام کاری که مورد علاقه و برایتان مهم است باز دارند و اینها شما را متزلزل و شکاک میکنند. آدم شکاک به جایی نمیرسد. اگر شما کسی هستید که برای قدم به قدم فعالیت ها و برنامه هایتان دچار تردید می شوید، باید در مورد احتمال موفقیت خودتان هم شک کنید. ضعیف کار کردهاید؛ پس بپذیرید که باید به اندازه ی کارتان بهره ببرید. قوی کار کرده اید، چرا نباید به چیزی که استحقاقش را دارید، برسید؟ چرا این همه شک و تردید و دودلی؟ شما زحمت خود را کشیده اید؛ پس به خدا توکل و باقی چیزها و مصلحت خود را به او واگذار کنید. همانگونه که باورها قدرت عظیمی در ایجاد انگیزه دارند، شک هم انگیزه ها را تحلیل میبرد. بدترین وقت برای شک و تردید زمان‌‌هایی است که میخواهید کار مهمی انجام دهید. اصلا شما آنقدر وقت ندارید که بخواهید شک کنید. شک فقط زمان را تلف میکند. اگر امروز به دلیل شک، برنامه و روش خود را تغییر دادید، از کجا معلوم چند روز و چند هفته ی بعد دوباره شک نکنید. شکسپیر میگوید: تردیدها به ما خیانت میکنند، ما را از کوشش برحذر میدارند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما میشوند، محروم میکنند.« به شک و تردید میدان ندهید، به خصوص وقتی در حال نزدیک شدن به پایان کار، هستید. یکی از آفت های پنهان و مرموز کسب موفقیت این است وقتی به پایان کار نزدیک میشوید، شک کنید.

قدرت باورها 

نمیگوییم به خود تلقین کنید که در بهترین رشته قبول میشوید، ولی تاکید میکنیم حداقل به اندازه ای که کار کرده اید، خود را باور داشته باشید. راحت و منطقی بپذیرید که اینقدر کار کرده اید و زحمت کشیده اید، همینقدر هم لیاقت و حق شماست. نه خود را کمتر ببینید و نه توقع زیادی داشته باشید. بزرگان به اهمیت نقش باورها در زندگی تاکید فراوان داشته اند. خودباوری؛ یعنی، پذیرش خود، قبول واقعیت ها، کنار گذاشتن تردیدها و دودلی ها و تسلط بر خود و نتیجه ی تمام اینها آرامش است. عجله و دست و پایتان را گم نکنید. در شک و تردید نمانید، اضطرابتان را کنترل کنید و مراقب روحیه ی خود باشید.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به حسین احمدیمی باشد.
طراحی و پیاده سازیماهان تکنولوژی

popup-far

مشاوره کنکور

برای مشاوره تخصصی کنکور با اساتید گیلنا فرم زیر را پرکنید.ما با شما تماس می گیریم

Invalid Input

Invalid Input

Search